Členské HK Friends a
SHS JAMES

Uprava: 6.1.2021 (rozbuch)

Úhrada je možná len platbou na účet. Číslo účtu v tvare IBAN obdržíš e-mailom po vypneni prihlasky.
Stanovy HK Friends
Kontaktný mail pre členske HK Friends: clenske <zavináč> hkfriends.sk

___________________________________________________________________________

Výška členských príspevkov na rok 2021:

dospelí:       10 EUR
študenti: 5 EUR
starobní dôchodcovia: 5 EUR
deti do 15 rokov: 0 EUR
členstvo SHS JAMES + poistenie slovensko
Dospelí nad 18 rokov: 30 EUR
Mládež od 16 do 18 rokov: (ročníky 2003 až 2005) 10 EUR
Dôchodcovia: (ženy(narodené 1963 a skôr) a muži(narodený 1959 a skôr) 10 EUR
Deti do 15 rokov: (ročník 2006 a neskôr)5 EUR
Registračný poplatok: (novoregistrovaný)5 EUR
členstvo SHS JAMES + poistenie svetbasicstandard
Dospelí nad 18 rokov: 60€75
Mládež od 16 do 18 rokov: (ročníky 2003 až 2005) 3550
Dôchodcovia: (ženy(narodené 1963 a skôr) a muži (narodený 1959 a skôr) 45€60
Deti do 15 rokov: (ročník 2006 a neskôr)2540
Registračný poplatok: (novoregistrovaný)55
Rodina150195
viac info na: james.sk

v členskom (James) je zahrnuté aj  Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS

___________________________________________________________________________

Členské poplatky je možné uhradiť na bankový účet:

  • číslo bank. účtu v tvare IBAN obdržíš po zaslaní správy
  • správa pre adresáta:    “clenske” meno a priezvisko

Členské poplatky sa budú uzatvárať do 15.2.2021.

  • druhý termín je do 15.3.2021
  • v ďalších mesiacoch vždy k poslednému dňu v mesiaci (30.4., 31.5., 30.6. atď.)
  • a následne sa budú vybavovať „JAMES preukazy“ počas cca 10 dní po termíne
  • členom SHS JAMES sa staneš až po úhrade poplatkov v SHS JAMES, nie po úhrade poplatkov na účet
  • ak potrebuješ registráciu členskeho v SHS JAMSE operativne zavolaj Katke Rozborilovej