fbpx

Členské HK Friends a
SHS JAMES

Úhrada je možná len platbou na účet. Číslo účtu v tvare IBAN obdržíš e-mailom po vypneni prihlasky.

Stanovy HK Friends

Kontaktný e-mail pre členské HK Friends: info@hkfriends.sk

___________________________________________________________________________

Výška členských príspevkov na rok 2024:

dospelí:       10
študenti: 5
starobní dôchodcovia: 5
deti do 15 rokov: 0
členstvo SHS JAMES + poistenie SLOVENSKO
Dospelí nad 18 rokov: 30
Mládež od 16 do 18 rokov: (ročníky 2005 až 2007) 10
Dôchodcovia: (ženy (narodené 1963 a skôr) a muži (narodení 1960 a skôr) 10
Deti do 15 rokov: (ročník 2008 a neskôr)5
Registračný poplatok: (novo-registrovaný)5
členstvo SHS JAMES + SVETzakladnePLUS
Dospelí nad 18 rokov: 60€75
Mládež od 16 do 18 rokov: (ročníky 2005 až 2007) 3550
Dôchodcovia: (ženy(narodené 1963 a skôr) a muži (narodený 1960 a skôr) 45€60
Deti do 15 rokov: (ročník 2008 a neskôr)2540
Rodina150195
Registračný poplatok: (novo-registrovaný)00
Poplatok za vystavenie duplikátu členského preukazu55
Poplatok za preregistráciu na iný typ poistenia55
viac info na: james.sk

v členskom (James) je zahrnuté aj poistenie:  Formy členstva možnosti poistenia.

___________________________________________________________________________

Členské poplatky je možné uhradiť na bankový účet:

  • číslo bank. účtu v tvare IBAN obdržíš po zaslaní správy
  • správa pre adresáta: “clenske” meno a priezvisko

Členské poplatky sa budú uzatvárať do 15.2.2024.

  • v ďalších mesiacoch vždy k poslednému dňu v mesiaci (30.4., 31.5., 30.6. atď.)
  • a následne sa budú vybavovať „JAMES preukazy“ počas cca 10 dní po termíne
  • členom SHS JAMES sa staneš až po úhrade poplatkov v SHS JAMES, nie po úhrade poplatkov na účet
  • ak potrebuješ registráciu členského v SHS JAMSE operatívne napíš Katke Rozborilovej (Rozbuchovej) katka.rozborilova@gmail.com