fbpx

HK Friends je zoskupenie ľudí, čo majú radi lezenie všetkého druhu či už na preglejkách, malých šutroch, skalných bralách alebo v horách. Sme síce nový klub, ale v podstate sme dlhoročne pôsobili v HK Filozof Bratislava pod Filozofickou fakultou UK, ktorý bol svojho času jeden z najväčších horolezeckých klubov na Slovensku s dlhoročnou tradíciou.

V súčasnosti máme bezmála 100 členov rôznych vekových kategórií. Venujeme sa hlavne skalnému lezeniu, ale nájdu sa u nás aj blázni do boulderingu, horského lyžovania, freeridu, horského behu, horského bicyklovania a podobne.

Našou snahou nie je len združovanie ľudí, ale aj metodické pôsobenie, osveta a rozvoj lezenia. Naši členovia spolupracujú a pôsobia v metodických štruktúrach horolezeckého spolku JAMES, máme snahu vychovávať kvalitne metodicky podkutých lezcov s veľkým dôrazom na bezpečnosť. Našou snahou bude každoročne organizovať kurz skalného lezenia s prípravou na lezenie v horách.

Okrem metodickej činnosti organizujeme pre našich členov rôzne lezecké akcie v lezeckých oblastiach ako Hrádok, Kaľamárka, Sitno, Vysoké Tatry a ďalších. Na jar otvárame sezónu akciou Pajštúnsky Budíček a po úspešnom lezeckom lete ju na jeseň uzatvoríme Posledným zlanením. Svojich členov podporujeme aj pri organizovaní a plnení si svojich lezeckých snov a ambícií.

Fungujeme aj na facebooku ako skupina Horolezecký klub Friends. Ak sa chceš k nám pridať, pošli mail na info@hkfriends.sk