Predsedníctvo HK Friends
predseda:
Andrej Rozboril
podpredsedovia:
Juraj Samaš, Marek Paulík
tajomník:
Ivan Drgoň

Kontrolórom OZ je Jozef Kubík a účtovníčkou Katarína Rozborilová.

HK Friends má ku dňu 12. 12. 2019 94 členov. Z toho je spolu s predsedníctvom 22 aktívnych členov.

Aktívny členovia HK Friends:
Jozef Kubík
Sandra Dvorská
Katarína Rozborilová
Monika Paulíková
Peter Jaško
Zsolt Foglszinger
Katka Rozborilová
Tomáš Tatranský
Jakub Letovanec
Simona Rajčániová
Daniela Pellerová
Peter Kelečín
Peter Kalafut
Amir Tahssain
Rastislav Táborský
Jana Ziburová
Marián Beňo
Haike Ivaničová