fbpx

Predsedníctvo HK Friends
predseda:
Andrej Rozboril
podpredsedovia:
Juraj Samaš, Marek Paulík
tajomník:
Ivan Drgoň

Kontrolórom OZ je Jozef Kubík a účtovníčkou Katarína Rozborilová.

HK Friends má ku dňu 12. 12. 2019 94 členov. Z toho je spolu s predsedníctvom 22 aktívnych členov.

Aktívny členovia HK Friends:
Jozef Kubík
Katarína Rozborilová
Monika Paulíková
Zsolt Foglszinger
Katka Rozborilová
Jakub Letovanec
Simona Rajčániová
Daniela Pellerová
Peter Kelečín
Peter Kalafut
Amir Tahssain
Jana Ziburová
Marián Beňo
Haike Ivaničová
Sandra Dvorská