fbpx

Milí členovia Horolezeckého klubu Filozof Bratislava.

Mnohí z vás už vedia, že náš horolezecký klub začína pomaly fungovať pod novým občianskym združením. Ale keďže sa k týmto informáciám samozrejme nedostali všetci, prípadne mnohí z vás tejto zmene nerozumejú, dovoľte nám, aby sme vás trošku podrobnejšie informovali a uviedli veci na pravú mieru.

Horolezecký klub Filozof Bratislava fungoval dlhé ruky v spolupráci s Filozofickou fakultou UK ako horolezecký oddiel Horolezeckého klubu. Občianske združenie, pod ktorým sme doteraz vykonávali našu činnosť však nemá len horolezecký oddiel. Tých športov, ktoré združuje OZ pod názvom Horolezecký klub Filozof Bratislava je viac. Patria sem basketbalisti, volejbalisti, spoločenské tance atď.

Horolezeckému oddielu sa najviac venoval náš predseda Milan Mižičko (Mižo). A s ním najmä v posledných rokoch Igi Marks. Oddiel Filozof organizoval rôzne akcie a k tomu dlhé roky aj kurz pre začínajúcich lezcov. Financie spravoval Mižo, ostatní členovia oddielu riešili rôzne vyúčtovania akcií atď.

Ako iste uznáte, kolos akým bol Horolezecký klub Filozof Bratislava so všetkými oddielmi nemá jednoduché riadenie a ani narábanie s financiami. Počas posledných rokov sme v úzkom kruhu veľa krát riešili, ako veci ohľadne vyúčtovaní, prípadne dvoch percent čo najviac zjednodušiť, sprehľadniť atď. Prišli sme k riešeniu založiť nové občianske združenie, ktoré sa bude venovať výhradne horolezectvu.

A tak prišlo tento rok na svet nové občianske združenie s názvom Horolezecký klub Filozof. Už z názvu musí byť každému jasné, že sa hlásime k histórii aj k všetkým hodnotám pôvodného Filozofu. Mižo o tejto transformácii samozrejme vie, súhlasí s tým a drží nám palce pri všetkých organizačných aktivitách, keďže dobre vie, že to veľa krát nie je jednoduché. A stále dúfame, že ho presvedčíme, aby sa stal aj čestným predsedom nového klubu. Nejedná sa totiž o žiadnu partizánčinu, nespokojnosť so starým klubom, či odčlenenie. Ide nám len o akúsi modernizáciu klubu, aby sme mali jednoduchší prístup k financiám, k dvom percentám, aby sme mohli žiadať o rôzne granty atď.

Verím, že sa nám podarilo dostatočne vysvetliť vznik nového OZ. A teraz niečo k praktickým veciam. Aby ste sa stali členmi nového klubu, je potrebné vypísať prihlášku. Je tak možné urobiť už teraz, členské na rok 2018 je zadarmo.  Výška členského príspevku na rok 2019 je zachovaná a teda dospelí 10 €, seniori, študenti 5 € a deti do 15 rokov 0 €. Od nového roka budú všetci členovia nového klubu, po vyjadrení súhlasu, preregistrovaní aj v Jamese. Prihlášku nájdete buď na webe www.hkfilozof.sk/prihlaska, alebo ju budeme rozdávať na akciách ako Posledné zlanenie, po prednáške na pive, prípadne napíšte komukoľvek z „prípravného výboru“ (kontakty nájdete na konci) a my vám ju pošleme. Je potom samozrejme nutné, aby ste nám ju vyplnenú doručili späť.

Milí Filozofi, veríme, že sa nám podarilo dostatočne ozrejmiť potrebu vzniku nového klubu, respektíve potrebu zmeniť občianske združenie, pod ktorým klub funguje. Pretože stále budeme tá istá partia, tie isté hodnoty, iba číslo klubu a názov OZ sa trošku zmenili. Veríme, že takto bude naše fungovanie trošku modernejšie a jednoduchšie a zároveň dúfame, že sa budeme ďalej spolu stretávať na spoločných klubových akciách, pod skalou, na umeline a pod.

Stanovy HKF

Marek Paulík (elvis zavináč elvis.sk)

Andrej Rozboril (andrej zavináč jacks.sk)

Ivan Drgoň (ivandrgi zavináč gmail.com)

Monika Paulíková (moni.paulikova zavináč gmail.com)

Filozof sa meni na Filozof
Tagy:                    

Pridaj komentár